กำจัดแมลงวัน เค้ามีวิธียังไงบ้าง

           ในการกำจัดแมลงวันที่ดีที่สุดคือบริเวณสิ่งแวดล้อมนั้นต้องให้ถูกสุขลักษณะ ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันเช่น กองขยะ เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ตามคอกต่างๆ ซึ่งต้องมีการทำลายแมลงวันอย่างมีระบบไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีวิธีการกำจัดแมลงวันโดยใช้กรงดักแมลงวัน หรือใช้แผ่นกาวดักแมลงวัน การใช้ลวดไฟฟ้าเพื่อฆ่าแมลงวัน การใช้ไม้ตีแมลงวัน การใช้เหยื่อที่มีพิษ และการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงวัน

ใช้สารเคมี

  • การใช้เครื่องพ่นควัน โดยใช้สารเคมีกลุ่ม จำพวก ออร์กะโนฟอสเฟต  หรือคาร์บาเม ได้แก่ ไดอะซินอน, ไดฟลูเบนซูรอน, ไซโรมาซีน เป็นต้น
  • กำจัดแมลงวันตัวเต็มวัย ตามแหล่งเกาะพักต่างๆเพื่อลดความเยอะของแมลงวัน ด้วยการฉีดพ่นสารเคมี ได้แก่ ไดอะซิโนน เฟนิโทรไทออน หรือ พิริมิฟอส-เมทิล เป็นต้น
  • การใช้วัสดุห้อยแขวนลงในด้านทางสารเคมี ซึ่งสามารถกำจัดแมลงวันได้มาก เนื่องจากแมลงวันมีลักษณะชอบเกาะตามวัสดุที่ห้อยแขวนลงในแนวดิ่ง ตัวอย่างเช่น ใช้เชือกหรือวัสดุที่เป็นเส้น ยาวประมาณ 1-2 เมตร ทาหรือชุบน้ำตาลผสมสารเคมี หลังจากนั้น ทุกๆ 1-2 เดือนให้เปลี่ยนวัสดุใหม่
  • การใช้เหยื่อที่มีพิษ วิธีนี้ใช้เหยื่อหรืออาหารที่แมลงวันชอบผสมสารกำจัดแมลง เช่น เศษอาหาร ผลไม้เน่า เนื้อสัตว์ที่เน่า ผสมกับสารเคมีเพื่อดักแมลงวัน
  • การฉีดพ่น ด้วยสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดตัวอ่อนของแมลงวันในระยะต่างๆ เช่น สารสกัดจากส้มป่อย รากหนอน เป็นต้น

ควบคุมโดยใช้วิธีกล

เป็นการกำจัดแมลงวันในระยะต่างๆด้วยแรงคนหรือเครื่องมือการจับ เช่น การเก็บหนอน การใช้สวิงจับ การใช้กรงหรือมุ้งตาข่าย การใช้กล่องดักจับ และการใช้ไม้ตีแมลง เป็นต้น

การกำจัด และป้องกันด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์

เป็นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือประดิษฐ์ที่อาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น คลื่นความร้อน คลื่นเสียง คลื่นสี และรังสี เพื่อช่วยในการไล่หรือป้องกันแมลง เช่น เครื่องไล่แมลงด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องไล่แมลงด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นต้น

เทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดแมลงวัน หรือเรียกอีกอย่างว่าแผ่นกาวดักแมลงวัน

นั้นก็คือแผ่นกาวดักแมลงวัน (fly glue trap) แบบแผ่น ซึ่งจะใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัยและประหยัด ในราคาถูกที่สุด ใช้เอง ได้ด้วยตัวเอง คุ่มค่า ช่วยลดมลภาวะ และเพิ่มผลผลิต ได้เป็นอย่างดี ทำจาก ยางพารา ธรรมชาติ ไล่ ล่อ แมลงวัน ได้ผลจริง กาวแยะ ติดแน่น เหนียวแน่นหนึบ ได้มากกว่า 400 ตัว ต่อแผ่น

สนใจติดต่อสั่งซื้อแผ่นกาวดักแมลงวันได้ที่  wangswit.tarad.com/product.detail_0_th_6916545

ของใช้ในบ้าน
แผ่นกาวดักแมลงวัน ที่ดีที่สุด

ในการกำจัดแมลงวันที่ดีที่สุดคือบริเวณสิ่งแวดล้อมนั้นต้องให้ถูกสุขลักษณะ ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันเช่น กองขยะ เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ตามคอกต่างๆ ซึ่งต้องมีการทำลายแมลงวันอย่างมีระบบไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีวิธีการกำจัดแมลงวันโดยใช้กรงดักแมลงวัน หรือใช้แผ่นกาวดักแมลงวัน การใช้ลวดไฟฟ้าเพื่อฆ่าแมลงวัน การใช้ไม้ตีแมลงวัน การใช้เหยื่อที่มีพิษ และการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงวัน