การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ ให้เหมาะสมกับวัย

การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้เด็กเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ในกลุ่มพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะเลือกของเล่นที่ยากเกินไปสำหรับเด็ก เหมือนกับว่าซื้อไว้เผื่อโต เด็กที่เริ่มหัดเล่น พบว่าของเล่นที่ยากเกินความสามารถของเด็กจะทำให้ความตื่นเต้นในของเล่นใหม่ลดลง และเด็กจะให้ความสนใจน้อยมาก นอกจากนี้ความชอบความต้องการของเด็กก็ไม่เหมือนกันด้วย

เด็กมักจะชอบของเล่นที่ใช้ถือหรือกด ซึ่งมีทั้งยากและง่าย ฉะนั้นการเลือกจึงควรเริ่มต้นจากของเล่นที่ง่ายก่อนแล้วจึงค่อยๆ เปลี่ยนเป็นยากขึ้นไป เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกขาดความมั่นใจ ควรเลือกของเล่นที่ต่ำกว่าอายุเล็กน้อสำหรับเด็กที่ไม่เข้าใจในวิธีการเล่น นอกจากไม่สามารถเล่นได้แล้ว เด็กๆยังคงต้องการคำแนะนำจากผู้ใหญ่อีกด้วยประเภทของของเล่นสำหรับเด็ก

  • ของเล่นประเภทที่เด็กชอบ

ของเล่นที่ทำให้เด็กพอใจหรือชอบ คือ ของเล่นที่เด็กสามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง ผู้ปกครอง ควรจะทราบและสังเกต เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กชอบในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าเด็กชอบเสียง ก็ควรเลือกของเล่นที่มีเสียง เช่น เสียงร้องของสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันมีของเล่นที่มีประโยชน์มากมายซึ่งช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น กดปุ่มแล้วมีหน้าสัตว์ยื่นออกมา ดันสวิทซ์แล้วทำให้เกิดเสียงดนตรี เคาะปุ่มแล้วมีรูปภาพปรากฏขึ้น เป็นต้น  ถ้าของเล่นถูกใจเด็ก ของเล่นชิ้นนั้นก็อาจจะได้เล่นได้นาน

อายุ 0-6 เดือน  ของเล่นประเภทที่เด็กสามารถไขว่คว้าได้ พวกโมบาย กระดิ่ง กระจก ของเล่นที่เกี่ยวกับการมอง การถือ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับปาก พวกดูด กัด ที่เด็กสามารถเอาเข้าปากได้

เด็กอายุ 6- 12 เดือน   ของเล่นที่ใช้บีบ เพื่อให้เกิดเสียง เช่น ระฆัง สำหรับจับเขย่าของเล่นที่ใช้สำหรับลากดึง แท่งไม้ใหญ่ๆ สำหรับต่อเป็นรูปตึกเอามาเรียงตามแนวตั้งและแนวนอน

เด็กอายุ 12-18 เดือน   ของเล่นประเภทให้เด็กตอก ดินสอเทียนสำหรับขีดเขียน แต่ไม่ใช่สำหรับการวาดรูป ลูกบอล ของที่ใช้เสียบใส่ตามช่อง ทราย น้ำ สำหรับให้เด็กเล่น สมุดภาพสำหรับให้เด็กดู

เด็กอายุ 18 เดือน – 2 ขวบ กล่องที่มีช่อง 3-4 ช่อง สำหรับใส่แท่งพลาสติกทีมีรูปทรงต่างๆ ค้อนตอก หรือที่ใช้กด ห่วงกลมที่มีราวให้สามารถเลื่อนไปมาได้ ดินสอเทียน สำหรับให้เด็กเริ่มต้นเลียนแบบเส้นตรง สมุดภาพสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อให้เด็กรู้จักสามารถเรียกชื่อได้ รถยนต์ ตุ๊กตา ของเล่นนุ่มๆ แท่งไม้ชิ้นเล็กๆ สำหรับต่อบ้าน

เด็กอายุ 2-3 ขวบ   กล่องที่มีช่องหลายช่องสำหรับใส่รูปทรงต่างๆ ที่ตัดกระดาษ ก้อนไม้สีต่างๆ สำหรับจับคู่สี ของเล่นที่ใช่สร้างบ้าน ดินสอเทียน ดินสอสีไว้ระบายสมุดภาพ ลูกปัดโตๆ สำหรับให้เด็กร้อย

เด็กอายุ 3- 4 ขวบ   ภาพง่ายๆ 6 ชิ้นขึ้นไปเพื่อให้เด็กต่อ แท่งรูปทรงต่างๆ ที่ยากขึ้นสำหรับให้เด็กหยิบใสตรงช่อง รูปภาพสัตว์ สิ่งของง่ายๆ ให้เด็กจับคู่ ของเล่นที่ใช้ต่อประดิษฐ์สิ่งก่อสร้าง บ้านตุ๊กตา ที่ตัดกระดาษ กรรไกร

พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกอยู่กับตัวเองตามลำพังในช่วงสั้นๆได้บ้าง เด็กที่เป็นลูกคนเดียวมักเคยชินกับการอยู่กับผู้ใหญ่ ทำให้ไม่สามารถแยกอยู่ตามลำพังคนเดียวได้ แต่บางคนก็เคยชินต่อการอยู่ตามลำพังคนเดียว จนไม่ยอมรับที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทำให้ขาดประสบการณ์ในการเล่น ไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมได้ ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักเล่น เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆ เป็นการป้องกันปัญหาการปรับตัวที่อาจตามมาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น