เลือกลักษณะของเสาไฟถนนให้เหมาะสำหรับการใช้งาน

การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบก่อนการจะจัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้าง ช่วยให้การทำงานของทุกฝ่ายราบรื่นอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างถนนหรือพื้นที่โล่งแจ้งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนทุกครั้ง  ศึกษาความต้องการของผู้สั่งงาน / ตามแบบที่มีการร่างไว้ และประเมินการใช้งานจริงๆว่าแบบที่ร่างไว้สามารถใช้งานจริง เมื่อได้ข้อสรุป ก็เริ่มขั้นตอนในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น หากเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ซึ่งต้องใช้งานในเวลากลางคืน  ต้องเลือกเสาไฟถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟถนน  แต่ในการเลือกเสาไฟถนนให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นดูไม่ยาก

โดยเริ่มกันที่ประเภทแรก “เสาไฟถนนประเภทกิ่งเดี่ยว” พบเห็นได้ตามไหล่ทางซ้าย – ขวา เช่น  ถนนทางหลวง ทางด่วน เส้นทางสัญจรของรถยนต์ หรือบนสะพานลอยที่ไร้หลังคา  ประเภทที่สอง “เสาไฟถนนประเภทกิ่งคู่” พบเห็นได้บนเกาะกลางถนนที่มีช่องจราจรมากกว่า 4 เลน เพราะต้องให้แสงสว่างแก่ผู้ใช้ถนน และประเภทสุดท้าย “เสาไฟถนนประเภทโพสท้อป ” เสาไฟถนนนี้เป็นการสั่งทำเป็นแบบพิเศษ ซึ่งอาจจะเข้ากับชุดโคมไฟถนนบางชิ้นเท่านั้น เช่น โคมไฟหงส์ซ่อมที่ถนนอุทยาน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือโคมไฟในสวนสาธารณะ เป็นต้น

นอกจากการเลือกเสาไฟถนนที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว การออกแบบพื้นที่ไว้ล่วงหน้าช่วยให้การจัดวางระบบไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ ง่ายขึ้น  ส่วนที่เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม ต้องเดินสายไฟไปทิศทางใดเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณมากที่สุด และไม่กระทบกับขั้นตอนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองเวลา

เสาไฟถนนมีความสำคัญมากเพราะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในบริเวณพื้นที่กว้างๆ และยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทุกๆ คนทีใช้รถ ใช้ถนน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในมุมมืดๆ และปรับเปลี่ยนมุมมืดให้สว่างขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็อยู่ที่ว่าเสาไฟถนนแบบใดที่จะเหมาะสำหรับการใช้งาน