โรคกรดไหลย้อน คืออะไร

                โรคกรดไหลย้อน หลายๆคน คงไม่มีเวลามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กับการทำงาน หรือการเรียนมากจนเกินไป จนไม่มีเวลามาดูแลเรื่องอาหารการกินเท่าที่ควร ทำให้ทานอาหารไม่ตรงเวลา และไม่มีเวลาทาน ลืมบ้าง ทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอก และรู้สึกเปรี้ยวขมในปาก อาการเช่นนี้ แสดงว่าเป็น “โรคกรดไหลย้อน”   ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารกลับไปที่หลอดอาหาร   อาการของโรคที่พบบ่อยในโรคกรดไหลย้อนได้แก่

  • รู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณลิ้นปี่กลางหน้าอก ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหาร
  • รู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากและคอ
  • มีอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง

                 วิจัย bim100 ที่มาจากความต้องการนำเสนอผลงานวิจัย Operation BIM  โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย 5 ท่าน โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ได้คิดค้นและค้นพบสารสกัด GM-1 จากมังคุด ซึ่งได้พบว่ามีคุณสมบัติและสรรพคุณดีๆมากมาย  ทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมยิ่งขึ้น  ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับที่สมดุล ห่างไกลโรค

เพื่อเป็นการง่ายต่อการทำความเข้าใจ จึงได้มีการเชิญผู้ป่วย ผู้เจ็บไข้ทรมานจากโรคต่างๆ ซึ่งมีผสมปนเปอยู่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มาเล่าเรื่องที่แต่ละท่านได้ประสบเจอมา เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุล ป่วยไข้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น กระเพาะอาหาร  และ ลำไส้อักเสบ ภูมิแพ้ SLE มะเร็ง เบาหวาน สะเก็ดเงิน ไตวาย ตับอักเสบ สันนิบาต สิวอักเสบ เอดส์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น แต่ด้วยความมหัศจรรย์รวมทั้งประหลาดใจยิ่ง โรคภัยที่เป็นอยู่จึงได้หาย สุขภาพดีมากขึ้น ที่กล่าวมาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติ (มังคุด) ที่เรียกว่า GM-1 เป็นสูตรเพื่อสุขภาพ BIM มีผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยรองรับ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไปสู่ผู้คนหลายประเทศทั่วโลกแล้วในขณะนี้