Blog
ดับเพลิง

แหล่งเกิดเพลิงไหม้และเทคนิคการดับไฟกรณีอาคารบ้านเรือน

แหล่งเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยอาจจะมีสาเหตุแตกต่างกันซึ่งมาจากอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไฟจากบุหรี่ที่ยังติดไฟอยู่ 2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 3. การเสียดทานของเครื่องจักร หรือ เครื่องยนต์ต่างๆ 4. วัตถุที่มีผิวความร้อนจัด เหล็กที่ถูกเผาไหม้ ท่อไอน้ำ 5. การเชื่อม ตัดโลหะ 6. เครื่องทำความร้อน 7. เตาเผาที่มีมีฝาปิด 8. ลุกไหม้เองซึ่งเกิดจากการสะสมของสารบางอย่าง เช่น ขยะแห้ง ถ่านหิน 9. ประกายไฟจากเครื่องจักรขัดข้อง 10. โลหะหลอมเหลว 11. ปฏิกิริยาจากสารเคมี 12. สภาพอากาศและสิ่งปนเปื้อน เทคนิคการดับไฟกรณีอาคารบ้านเรือน เทคนิคการดับไฟกรณีอาคารบ้านเรือนเนื่องมาจากเพลิงไหม้ที่รวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่ยังติดค้างภายในตัวอาคารบ้านเรือน และป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการติดตั้งถังเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง หรือมีเครื่องดับเพลิงไว้เพื่อความพร้อมในเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  ควรเรียนรู้วิธี หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ไว้เบื้องต้นด้วย และควรมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนทางกายภาพและทางเคมีของสิ่งที่ไหม้นั้นด้วย ซึ่งจะได้รับความรู้ในความร้ายแรงของวัตถุต่างๆ การใช้ถังดับเพลิงฉีดก็ควรให้ความดันเพียงพอต่อเพลิงไม้ หรือวัตถุที่เกิดการเผาไหม้นั้นๆด้วย ซึ่งหลักการของการดับเพิงมีข้อปฏิบัติคือ 1. …

Read More
ดับเพลิง

ถับดับเพลิงที่แนะนำใช้ในงานอุตสาหกรรม

        ในประเทศไทยปี 2558 นี้ มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม มากมายในทุกๆสถานที่ แต่ก็ย่อมมีข่าวหรือสถานการณ์ที่เกิดหลากหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเพลิงไหม้ลุกลาม ไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง เครื่องมือเกิดประจุไฟ ความร้อนและสารเคมีทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน สายไฟเกิดการประสานกันจนทำให้เกิดการสถิตไฟ การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ผิดวิธีจนทำให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค ก้นบุหรี่ที่มีประจุไฟอยู่โดนกับวัตถุไวไฟ เป็นต้น แต่ในสถานการณ์คับขันที่ต้องกำจัดต้นเหตุกันก่อน โดยสามารถดับต้นเหตุของไฟที่จะลุกลามให้ใหญ่ขึ้นมาอีก หรือลุกลามให้ใหญ่โตมากขึ้น ต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงที่ถูกต้องและเหมาะแก่ประเภทเพลิงดังกล่าว ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง คือ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ หรือ CO2 ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน1211 ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 (Halatron) และถังดับเพลิงชนิด BF 2000 โดยอธิบายถังดับเพลิงดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ หรือ CO2 3. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย …

Read More
ดับเพลิง

การบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง  จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนาน ขั้นตอนที่สำคัญในการบำรุงรักษา คือ 1.     อย่าติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอุณหภูมิสูง  มีความชื้น  หรือเกิดความ สกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน  ติดตั้งใกล้จุดกำเนิดความร้อนต่างๆ อาทิ หม้อต้มน้ำ  เครื่องจักรที่มีความร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบต่างๆ เป็นต้น 2.    ทำความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด )  เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ดูดีมีระเบียบและพร้อมใช้งาน 3.   หากเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4.    ตรวจสอบสลากวิธีใช้  ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้าย แสดงกำหนดการบำรุงรักษา  และผู้ตรวจสอบ …

Read More
ดับเพลิง

การเลือกประเภทสารดับเพลิง

ประเภทของสารดับเพลิง การแบ่งระดับความอันตรายในพื้นที่ต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างกันในส่วนของการจัดเก็บ การใช้งานในพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งระดับอันตรายได้เป็น 3 ระดับ คือ 1. อันตรายระดับต่ำ ( Low Hazard ) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถทำให้เกิดไฟประเภท ก ( ClassA ) มากกว่าเชื้อเพลิงสำหรับไฟประเภท ข ( Class B ) โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะมีการลุกลามไฟในระดับต่ำเช่น สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องพักในโรงแรมเป็นต้น 2. อันตรายระดับปานกลาง ( Ordinary Hazard ) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงของไฟประเภท ก ( Class A ) และ ข ( Class ) …

Read More
ดับเพลิง

วิธีใช้สายส่งน้ำดับเพลิง

เครื่องมือ • สายส่งน้ำดับเพลิง   ( Fire  Delivery Hose) • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire  pump) • สายสูบน้ำดับเพลิง (Suction  Hose) • ท่อทางจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire  Hydrant) การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง 1. ท่าแบกสาย ลักษณะของท่าแบกสาย  คือยืนท่าตรง โดยให้สายส่งน้ำดับเพลิง วางไว้ที่พื้นด้านหน้าม้วนสายไว้ให้ข้อต่อตัวเมียอยู่ด้านในข้อต่อตัวผู้อยู่ด้านบน และหันเข้าหาตัว  วางอยู่ห่างจากปลายเท้าด้านขวาประมาณ  1  คืบ • คำบอก-คำสั่ง  “ แบกสาย – ทำ “  ( แบกสาย – คำบอก / ทำ – คำสั่ง ) การปฏิบัติ  ท่านี้มี 3 …

Read More
ดับเพลิง

ความรู้เกี่ยวกับไฟ ประเภทของไฟแบ่งชั้น(Class) ได้เป็น 5 ชั้น คือ (A,B,C.D,K)

ความรู้เกี่ยวกับไฟ ประเภทของไฟแบ่งชั้น(Class) ได้เป็น 5 ชั้น คือ (A,B,C.D,K) 1. ไฟ Class A มีสัญลักษณ์เป็นรูป A สีขาว หรือดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว (ดังนี้) ไฟประเภท A – มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวเป็น – ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง พลาสติกบางชนิด  ฟาง ปอ ด้าย นุ่น เป็นต้น – วิธีการดับไฟประเภท A คือการลดความร้อนโดยการใช้น้ำ 2. ไฟ Class B   มีสัญลักษณ์เป็นรูป B …

Read More
ดับเพลิง

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารแอโรชอล

  1. Higher efficiency & effectiveness than other conventional agents ระบบดับเพลิง FirePro สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบดับเพลิงด้วยก๊าซชนิดอื่น 4 – 40 เท่า 2.Cost Effectiveness ระบบดับเพลิง FirePro ไม่จำเป็นต้องมีการเดินท่อก๊าซเหมือนระบบดับเพลิงแบบเก่า ติดตั้งง่ายเพียงแต่แค่เดินสายไฟไปที่ถังแต่ละถังหรือยึดสายนำความร้อนเข้ากับถัง ทำให้ค่าใช้จ่ายโดนรวมของระบบถูกกว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดอื่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ถูกกว่า เนื่องจากเป็นถังที่ไว้แรงดันจึงไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ บำรุงรักษา ที่ซับซ้อน และสิ้นเปลือง 3.Non – pressurized containers ระบบดับเพลิง FirePro บรรจุในถังบรรจุที่ไร้แรงดัน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย หรือก๊าซรั่วซึมออกจากถัง ทำให้ไม่เป็นภาระในการบำรุงรักษาเหมือนระบบดับเพลิงอื่นที่ใช้ถังบรรจุที่มีแรงดันสูง และตัวถังมีโอกาสรั่วซึมในอนาคต ตลอดจนไม่เป็นภาระในการบำรุงรักษาเหมือนระบบดับเพลิงอื่นที่ใช้ถังบรรจุที่มีแรงดันสูง 4.Space & Weight saving ระบบดับเพลิง FirePro ไม่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากในการเก็บถังบรรจุ …

Read More